Meld flytning

I felterne herunder kan du afgive alle nødvendige oplysninger i forbindelse med flytning til eller fra en ejendom. Da alle vores målere er fjernaflæste, behøver vi ikke aflæsningen fra måleren.